Loading ....
Sáng lập viên
Số lượt người truy cập: 1051425
Số người đang truy cập: 5

Nhà thơ, nhạc sỹ tài hoa Nguyễn Trọng Tạo rời cõi tạm

09/01/2019 15:06
Nhà thơ, nhạc sỹ tài hoa Nguyễn Trọng Tạo giờ đã rời cõi tạm, các cuộc họp của Quỹ Tâm Tài Nghệ An sẽ vắng bóng Ông, nhưng những ý kiến đóng góp tâm huyết của Ông cho sự phát triển của Quỹ thì vẫn còn lưu giữ mãi.

Hơn 6 năm trước, Quỹ Tâm Tài Nghệ An được thành lập với mong muốn của những người con quê hương xứ Nghệ ở muôn nơi chung tay góp sức để xây dựng quê hương. Một trong những người con vốn nặng lòng với quê hương gia nhập Quỹ ngay từ những ngày đầu chính là nhà thơ, nhạc sỹ tài hoa Nguyễn Trọng Tạo. Ông tham gia Quỹ với vai trò của một người cố vấn. Hơn 6 năm thành lập, đã 3 lần Quỹ Tâm Tài Nghệ An tổ chức trao thưởng cho hàng trăm tập thể, cá nhân có công đóng góp cho Nghệ An và cho đất nước; hàng chục cuộc họp Hội đồng Quản lý, Hội đồng cố vấn ở các địa điểm và thời gian khác nhau, nhưng dẫu đang lãng du với bạn văn, bạn nhạc, hay đang bầu thơ, túi rượu với bạn hữu muôn nơi, Ông vẫn trở về để tham gia các cuộc họp của Quỹ.Nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo (đứng thứ 2 từ phải sang) trong Lễ ra mắt Quỹ Tâm Tài Nghệ An

Nhà thơ, nhạc sỹ tài hoa Nguyễn Trọng Tạo giờ đã rời cõi tạm, các cuộc họp của Quỹ sẽ vắng bóng Ông, nhưng những ý kiến đóng góp tâm huyết của Ông cho sự phát triển của Quỹ thì vẫn còn lưu giữ mãi.

 
  • Print
  • Email