Loading ....
Sáng lập viên
Số lượt người truy cập: 1766868
Số người đang truy cập: 20

Nghệ An đầu tư tuyến đường ven biển 521 tỷ đồng nối với Hà Tĩnh

27/09/2019 07:25
Tuyến đường ven biển nối từ Quốc lộ 46 đoạn huyện Nghi Lộc tới Thị xã Cửa Lò và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Cửa Hội.

Trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) - đoạn từ điểm giao Quốc lộ 46 đến Tỉnh lộ 535 (Km 76+00 - Km 83+500) và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh đã quyết nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) - đoạn từ điểm giao Quốc lộ 46 đến Tỉnh lộ 535 (Km 76+00 - Km 83+500). 
 
Dự án có chiều dài tuyến là 7,5 km, điểm đầu giao với Quốc lộ 46, huyện Nghi Lộc và điểm cuối giao với Tỉnh lộ 535 thị xã Cửa Lò (nối với tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Cửa Hội). Tuyến đường ven biển nối Quốc lộ 46 dự kiến giúp Nghệ An phát triển kinh tế


Thiết kế công trình theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, có bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường 7m và gia cố lề mỗi bên 2m bằng kết cấu như kết cấu mặt đường. Đây là tuyến mới và phạm vi thực hiện tại huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò.

Công trình dự án thuộc nhóm B và tổng mức đầu tư dự án là 521 tỷ đồng, bao gồm nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Trong đó, ngân sách Trung ương là 260,156 tỷ đồng (đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến bố trí vốn tại Văn bản số 4240/BKHĐT-TH ngày 25/5/2017 và báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn tại Văn bản số 6481/BC-BKHĐT ngày 9/9/2019).

Ngân sách tỉnh là 260,844 tỷ đồng trên cơ sở khai thác quỹ đất hai bên đường của dự án, nguồn khai thác các khu đất đấu giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác).

Thời gian thực hiện dự án 3 năm, kể từ ngày khởi công.

Theo Báo Nghệ An 
 
  • Print
  • Email