Loading ....
Sáng lập viên
Số lượt người truy cập: 2.244.857
Số người đang truy cập: 9

Vụ Xuân Nghệ An thắng lợi toàn diện

21/05/2021 09:58
Đến nay Nghệ An đã thu hoạch được trên 2.000 ha lúa vụ xuân. Đánh giá bước đầu, đây là một vụ sản xuất thắng lợi toàn diện.

Đến nay, các địa phương trên đều đang tập trung thu hoạch lúa vụ xuân; một số huyện như Diễn Châu đã gặt được khoảng 40% diện tích và dự kiến đến ngày 20/5 sẽ hoàn thành thu hoạch; huyện Hưng Nguyên thu hoạch 40% diện tích (700 ha), dự kiến 30/5 sẽ gặt xong; riêng huyện Nam Đàn đã thu hoạch được khoảng 20% diện tích.

Theo đánh giá ban đầu, năng suất lúa tại các địa phương đều cao hơn vụ xuân năm 2020, như tại huyện Diễn Châu năng suất dự ước đạt 74 tạ/ha, huyện Hưng Nguyên 69,5 tạ/ha... thậm chí có phương đạt 88 tạ/ha.Bắc mạ sớm vụ hè thu nhằm né tránh những tác động bất lợi của sản xuất vụ hè thu. 

Tại các địa phương, bà con đều đã làm đất bắc mạ phục vụ sản xuất hè thu. Huyện Diễn Châu dự kiến đến 17/5 sẽ  hoàn thành bắc mạ, huyện Hưng Nguyên đã bắc được 10 ha mạ tại các xã vùng dọc sông Lam, tại Nam Đàn bà con nông dân cũng đã bắt đầu ra mạ sản xuất hè thu.

Đồng thời, tập trung gieo mạ, làm đất và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, thu hoạch lúa vụ xuân đến đâu triển khai sản xuất hè thu đến đó. 

Theo Báo Nghệ An
  • Print
  • Email