Loading ....
Sáng lập viên
Số lượt người truy cập: 2.306.553
Số người đang truy cập: 6


- Quỹ Tâm Tài Nghệ An được thành lập và hoạt động không vì lợi nhuận.

- Quỹ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của mình.

 - Quỹ hoạt động theo Điều lệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và các quyết định của pháp luật hiện hành.

- Quỹ phải thực hiện mọi khoản thu, chi công khai, minh bạch về tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.