Loading ....
Sáng lập viên
Số lượt người truy cập: 2.292.826
Số người đang truy cập: 7


- Các cá nhân là người Nghệ An ở trong và ngoài nước đạt giải quốc gia, quốc tế trong tất cả các lĩnh vực như: kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, an ninh quốc phòng, văn hoá nghệ thuật, thể thao... mang lại niềm tự hào cho quê hương Nghệ An và đất nước.

- Những tập thể, cá nhân có sáng kiến, công trình nghiên cứu được Hội đồng khoa học của Tỉnh, của Nhà nước hoặc quốc tế công nhận, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An.

- Các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước có nhiều đóng góp trên lĩnh vực kinh tế xã hội, từ thiện nhân đạo… góp phần vào việc xây dựng và phát triển quê hương Nghệ An.