Loading ....
Sáng lập viên
Số lượt người truy cập: 2.306.561
Số người đang truy cập: 4

  DANH SÁCH TÀI TRỢ (TÍNH ĐẾN 29/5/2013)

TT

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

 

SỐ TIỀN

QUÊ QUÁN

1

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương

Logo pacific 2.jpg 

2.500.000.000 đồng

       Hà Nội

2

Ông Trịnh Minh Tỉnh
Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tùng Phương

 

100.000.000 đồng

TP. Vinh
Nghệ An

3

Ông Kazuyoshi KUME
Phó Đại diện Tập đoàn Misubishi  (Nhật Bản)

LEAD Technologies Inc. V1.01 

100.000.000 đồng

Nhật Bản

4

Nhà tài trợ (đề nghị Quỹ không ghi tên)

 

100.000.000 đồng

Thanh Chương
Nghệ An

5

Ông Nguyễn Sĩ Ngọc

Tổng GĐ Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp

Vicem Tam diep.png

50.000.000 đồng

Thanh Chương
Nghệ An

6

Ông Hoàng Xuân Quế
Phó Viện trưởng Viện  Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân

LEAD Technologies Inc. V1.01

30.000.000 đồng

Yên Thành
Nghệ An

7

Ông Nguyễn Lâm Thanh
Tổng TK Hội Truyền thông số VN

LEAD Technologies Inc. V1.01

20.000.000 đồng

  Thanh Chương
      Nghệ An

8

Thiếu tướng Đặng Trọng Huy
Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

LEAD Technologies Inc. V1.01

10.000.000 đồng

Yên Thành
Nghệ An

9

Đại tá, TS. Trần Đình Thăng
Phó Cục trưởng Cục Tài chính, BQP

 

10.000.000 đồng

Yên Thành
Nghệ An

10

Bà Phan Thị Hoài Vân
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Armypharm

 

100.000.000 đồng

 Yên Thành
Nghệ An

11

Ông Nguyễn Lê Anh, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ Việt

 

100.000.000 đồng

Hà Nội

12

Ông Phan Lê Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng tổng hợp Vĩnh Tân

 

100.000.000 đồng

Hà Nội

13

Ông Phạm Văn Đào - Giám đốc Công ty TNHH Hồng Đào

 

100.000.000 đồng

Quỳnh Lưu  Nghệ An

 

TỔNG

 

3.320.000.000 đồng