Loading ....
Sáng lập viên
Số lượt người truy cập: 2.292.834
Số người đang truy cập: 7

Quỹ Tâm Tài Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 4676/QĐ - UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Nghệ An. Ngày 20 tháng 2 năm 2013, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định Số 612/QĐ-UBND công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận Hội đồng Quản lý Quỹ Tâm Tài Nghệ An.

 QNA hoạt động không vì lợi nhuận. Quỹ có chức năng vận động tài trợ từ các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, đồng thời tổ chức ghi nhận và tôn vinh những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước.

Với tiêu chí hoạt động công khai, minh bạch, vì quê hương thân yêu, QNA kỳ vọng sẽ nhận được sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Sự đóng góp, tài trợ của các nhà hảo tâm sẽ giúp QNA tôn vinh được nhiều tài năng, đưa hình ảnh Nghệ An đến với nhiều người, thiết thực góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.