Loading ....
Sáng lập viên
Số lượt người truy cập: 2.292.720
Số người đang truy cập: 37


Quỹ Tâm Tài Nghệ An có các sáng lập viên, Hội đồng Quản lý, Hội đồng cố vấn và Ban kiểm soát. 

I - Sáng lập viên: 

1. Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương, do ông Phan Văn Quý – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại biểu Quốc hội khóa 13 làm đại diện. 

2. Tổng Công ty 36 Anh hùng, do ông Nguyễn Đăng Giáp, Tổng Giám đốc, Anh hùng Lao động làm đại diện. 

3. Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An, do ông Trần Anh Sơn, Phó Chủ tịch thường trực làm đại diện.

4. Công ty TNHH Thương mại Lam Hồng, do ông Nguyễn Cảnh Nam, Chủ tịch hội đồng thành viên làm đại diện.

5. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Trường Ngọc, do ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên làm đại diện.


II - Hội đồng Quản lý:

1. Chủ tịch: Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Phó Chủ tịch thường trực: Ông Phạm Văn Tấn, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An

3. Phó Chủ tịch: Ông Phan Văn Quý, Anh hùng LLVTND, Ðại biểu Quốc hội khóa 13, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương.

4. Phó Chủ tịch: Ông Trần Anh Sơn, Phó Chủ tịch thường trực, Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An.

5. Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Cảnh Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Lam Hồng

6. Thành viên: Ông Nguyễn Đăng Giáp, Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Tổng công ty 36 (Bộ Quốc Phòng)

7. Thành viên: Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Trường Ngọc.


III - Hội đồng cố vấn:

1. GS.TS.Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

2. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Đại biểu Quốc hội, nguyên Tư lệnh Quân khu 4

3. GS.TS.Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo

4. TS.Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

5. TS.Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương.

6. Nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo (đã mất)

7. Ông Đinh Xuân Lâm, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An

8. Ông Phạm Xuân Cần, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Nghệ An

9. TS. Trần Xuân Bí, Chủ tịch Hội khuyến học Nghệ An

10. Nhà báo Nguyễn Đức Quang


IV - Ban kiểm soát:

1. Trưởng Ban: Ông Nguyễn Văn Hùng

2. Phó Trưởng Ban: Ông Trần Trọng Phong

3. Ủy viên: Bà Phan Thị Vân